Polityka jakości

System Zarządzania Jakością w biurze tłumaczeń Lemon opracowany został na podstawie specjalistycznej europejskiej normy jakościowej na usługi tłumaczeniowe, lokalizacyjne i zarządzanie projektami PN-EN 15038. Norma ta opracowana została przez Komitet Techniczny nr 256 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Zasad i Metod Działalności Terminologicznej. Zatwierdzona została przez Prezesa PKN 28 września 2006 r. Polska Norma jest wiernym tłumaczeniem angielskiej wersji Normy Europejskiej EN 15038:2006.

Zarządzanie jakością w Biurze Tłumaczeń LEMON obejmuje:
  • realizację zamówień przez Dział Obsługi Klienta
  • funkcjonowanie Działu Kontroli Jakości
  • zabezpieczenie danych informatycznych
  • zarządzanie projektami tłumaczeniowymi
  • rekrutację tłumaczy
  • zarządzanie terminologicznymi bazami danych i glosariuszami
  • funkcjonowanie Działu Finansowo-Administracyjnego
  • działania posprzedażne – badanie satysfakcji klienta, rozpatrywanie skarg i reklamacji
  • działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące