Doświadczenie

Od 2001 r. przetłumaczyliśmy setki tysięcy stron w 32 językach, nasi tłumacze ustni przepracowali tysiące godzin tłumacząc konsekutywnie lub symultanicznie podczas setek konferencji, spotkań i kongresów w Polsce i zagranicą. Tłumaczymy teksty i dokumenty, tłumaczymy ustnie w każdej konfiguracji językowej, wynajmujemy sprzęt do konferencji. Zapraszamy do zapoznania się z naszym doświadczeniem.

W 2018 r. tłumaczyliśmy m.in.:

 • Wspólna historia? Pięćdziesiąt lat doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków w warunkach niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych (1918–1968) - to temat międzynarodowej konferencji naukowej z udziałem gości z Czech i Słowacji, jaką organizuje Instytut Pamięci Narodowej. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON, Wrocław 4-5 października 2018
 • Komunikacja międzykulturowa w kontaktach instytucjonalnych to temat warsztatów jakie przeprowadzone zostaną w Regionalnym Centrum Informacji i Transferu Technologii w Szczecinie przez dra Erika Malchowa w języku niemieckim. BT LEMON zapewnia tłumaczenia wydarzenia, Szczecin 24.10.2018
 • Międzynarodowa Konferencja Współpracy Gospodarczej Polska-Węgry pod honorowym Patronatem Premiera Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego organizowana jest przez Bielawską Agencję Rozwoju Lokalnego oraz Konsula Generalnego Węgier. Tematem konferencji będzie polsko-węgierska regionalna współpraca gospodarcza i instytucjonalna – stan obecny i perspektywy na przyszłość. Dyskutowane będą między innymi zagadnienia z dziedziny energii odnawialnej, nowoczesnego budownictwa, środków transportu, innowacyjności i przedsiębiorczości. Celem konferencji jest rozwój polsko-węgierskiej współpracy gospodarczej w regionie dolnośląskim. BT LEMON zapewnia tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne oraz pisemne w języku węgierskim. Bielawa 27-28 września 2018
 • BT LEMON podpisał umowę z Impel S.A. oraz kilkunastoma firmami zrzeszonymi w Grupie Impel na obsługę tłumaczeniową w zakresie tłumaczeń pisemnych zwykłych i przysięgłych oraz ustnych w I i wybranych językach II i III grupy językowej.
 • W dniach 26-29 sierpnia z misją gospodarczą do Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej udadzą się przedstawiciele firm zrzeszonych w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej oraz władz województwa dolnośląskiego. W trakcie wizyty w Serbii przewidziane są spotkania ze Zlatanem Klokicem, Mnistrem ds. Relacji Gospodarczych I Współpracy Regionalnej, Petarem Djokicem, Ministrem ds. Gospodarki, Energetyki oraz Górnictwa, Predragiem Gluhakovicem, Ministrem ds. Handlu oraz Turystyki, oraz firmami zrzeszonymi w Izbie Gospodarczej Republiki Serbskiej. W Bośni i Hercegowinie w Izbie Handlu Zagranicznego nastąpi prezentacja polskich firm, spotkania z potencjalnymi partnerami oraz z Burmistrzem Sarajewa. Wszystkie tłumaczenia pisemne i ustne związane z tą misją realizuje BT LEMON, 26-29 sierpnia 2018
 • Ron van Dartel - Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce podczas wizyty we Wrocławiu spotka się z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Wicewojewodą Dolnośląskim oraz Prezydentem Wrocławia. Podczas spotkania omówiona zostanie współpraca gospodarcza pomiędzy holenderskimi firmami inwestującymi na Dolnym Śląsku, w szczególności w strefach ekonomicznych oraz październikowa wizyta holenderskiej Minister ds. Infrastruktury i Wody, Pani Cory van Nieuwenhuizen w Polsce. Tłumaczenia pisemne i ustne dotyczące wizyty zapewnia BT LEMON, 17 sierpnia 2018
 • BT LEMON podpisał umowę na tłumaczenia pisemne w ramach języka angielskiego na potrzeby realizacji projektu INTERREG Central Europe Trans-Borders realizowanego przez Województwo Dolnośląskie do kwietnia 2020 roku.
 • Davit Gabaidze – Przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Adżarii przybędzie do Wrocławia, by wziąć udział w podpisaniu Porozumienia o Współpracy pomiędzy Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej i Polsko-Gruzińską Izbą Przemysłowo-Handlową. Sejmik Województwa Dolnośląskiego wykorzysta tę okazję, by przyjąć uroczyście Rezolucję na temat 10 Rocznicy wojny gruzińsko-rosyjskiej. Wizytę gruzińskiej delegacji obsługuje BT LEMON 18-21 lipca 2018
 • Promocja Produktów Regionalnych to temat międzynarodowej konferencji dotyczącej produktów regionalnych i marketingu tradycyjnych produktów. Konferencję organizuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a tłumaczenia ustne symultaniczne, konsekutywne i szeptane zapewnia BT LEMON, Wrocław 21.06.2018
 • Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR Interreg Va. - to temat polsko-niemieckiej konferencji organizowanej w Szczecinie przez Urząd Miasta. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON, Szczecin 05.06.2018
 • European Large Families Confederation czyli Europejska Konfederacja Dużych Rodzin organizuje międzynarodowy Zjazd Dużych Rodzin w Polsce, w Szczecinie. Podczas oficjalnych uroczystości i występów nagrodę ELFAC odbierze premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele państw Łotwy, Niemiec, Hiszpanii i Czech. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON, 02 czerwca 2018
 • Dni Morza w Szczecinie to trzydniowa impreza poświęcona Bałtykowi z licznymi atrakcjami o charakterze kulturalno-rozrywkowym i historycznym. Na Dni Morza Urząd Miasta Szczecina zaprosił delegację miast partnerskich. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON, 8-10 czerwca 2018
 • Na początku czerwca Polskę odwiedzi delegacja rządu Saksonii na czele z Ministrem Gospodarki, Pracy i Transportu Martinem Duligiem. Wizyta obejmuje Poznań, Żmigród i Wrocław. BT LEMON zapewnia wszelkie tłumaczenia związane z tą wizytą. 6-7 czerwca 2018
 • Dni Skandynawskie to seria wielu imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, która od 5 lat odbywa się w Szczecinie. Partnerem strategicznym tegorocznej edycji jest Ambasada Szwecji w Warszawie, ale na uroczystości zaproszeni zostali Ambasadorowie wszystkich państw skandynawskich. Impreza ma celu przybliżenie Polakom kultury i państw skandynawskich. BT LEMON zapewnia tłumaczenia związane z DS. Szczecin, 10-13 maja 2018
 • FRONTEX (Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej UE) organizuje w Polsce wizytę studyjną dotyczącą wspólnej kontroli na granicach zewnętrznych UE. Głównym tematem jest analiza doświadczeń dotyczących wspólnej kontroli na granicy polsko-ukraińskiej. Miejscem spotkań jest siedziba Frontexu w Warszawie, Komenda Straży Granicznej w Warszawie i Przejście Graniczne Budomierz. Wizytę językowo obsługuje BT LEMON, 23-25 maja 2018
 • Ambasada Polska w Rzymie/Włochy organizuje LOWER SILESIAN-ITALIAN ECONOMIC FORUM dla przedsiębiorców włoskich i polskich z rejonu Dolnego Śląska. Tłumaczenia w języku włoskim zapewnia BT LEMON, Rzym 3 maja 2018
 • Konferencja „Rozwój zawodowy i uznanie kwalifikacji na pograniczu” to część projektu pn.: „Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli” mający na celu ułatwienie obywatelom obu państw posługiwanie się swoimi uprawnieniami zawodowymi za sąsiednią granicą. Tłumaczenia symultaniczne w języku niemieckim zapewnia BT LEMON, Szczecin 17.04.2018
 • BT LEMON podpisał umowę z Województwem Zachodniopomorskim na wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych w obrębie języka niemieckiego w 2018 r.
 • Dziennikarze niemieccy złożą trzydniową studyjną wizytę w kilku przedsiębiorstwach znajdujących się na Pomorzu Zachodnim. Wizytę organizuje Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z polskimi firmami. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON, 11-13 kwietnia
 • #Africa (a variety of possibilities) to temat dwudniowego seminarium polsko-afrykańskiego dotyczącego zacieśnienia współpracy biznesowej i kulturowej pomiędzy Polską a krajami Afryki, w szczególności Kenii, Nigerii i Senegalu. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Seminarium z udziałem polskich i afrykańskich firm, przedstawicieli polityki i Dolnego Śląska odbędzie się w hotelu Novotel Centrum, Wrocław 12-13 kwietnia 2018
 • Przedsiębiorcy z Indii spotkają się z Zachodniopomorską Indyjską Izbą Gospodarczą w Szczecinie, firmą EUROAFRICA Shipping Lines oraz przedstawicielami miasta. Celem spotkania jest zacieśnienie współpracy polsko-indyjskiej w zakresie branży morskiej, stoczniowej i logistycznej. Tłumaczenia w jęz. angielskim zapewnia BT LEMON. Szczecin, 9 marca 2018
 • Mianowany w styczniu nowyAmbasador Hiszpanii w Polsce Francisco Javier Sanabria oraz konsul honorowy Hiszpanii spotkają się z Marszałkiem Dolnego Śląska. Spotkanie będzie miało charakter kurtuazyjny. BT LEMON obsługuje rozmowy w języku hiszpańskim, Wrocław 21 marca 2018
 • Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce Stefan Gullgren odbędzie kurtuazyjną wizytę na Dolnym Śląsku. Spotka się z Marszałkiem i Wojewodą Województwa Dolnośląskiego, weźmie również udział w seminarium dotyczącym zrównoważonego transportu miejskiego. Tłumaczenie wizyty zapewnia BT LEMON, Wrocław 27 lutego 2018
 • Oficjalna delegacja Republiki Serbskiej, w skład której wejdą pp. Srebrenka Golić - Wicepremier i Minister ds. Planowania Przestrzennego, Inżynierii Lądowej i Ekologi, Petar Djokić - Minister Przemysłu, Technologii i Górnictwa, Zlatan Klokić - Minister Gospodarki i Współpracy Regionalnej, Koviljka Spiric - Doradca Pani Wiceminister, Nemanja Kovačević - Doradca Ministra Gospodarki i Współpracy Regionalnej oraz gościnnie Ivica Pranjic- Radca, Charge d’Affaires Ambasada Bośni i Hercegowiny złoży oficjalną, trzydniową wizytę na Dolnym Śląsku. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON, 25-27.02.2018
 • Posiedzenie Komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej odbędzie się 14 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Tłumaczenia w języku angielski zapewnia BT LEMON
 • Premier Saksonii Michael Kretschmer odwiedzi 1 marca Wrocław i spotka się m.in. z Marszałkiem Dolnego Śląska Cezarym Przybylskim. W planie wizyty są rozmowy dwustronne, briefing prasowy, obiad i wizyta w Saksońskim Biurze Łącznikowym we Wrocławiu. Wizytę obsługuje tłumaczeniowo BT LEMON, Wrocław 01.03.2018
 • 6 lutego BT LEMON zawarł umowę z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe w językach angielskim i niemieckim. Umowa potrwa do 31.12.2018 r.
 • BT LEMON podpisał umowę z Urzędem Miasta Szczecin na obsługę tłumaczeniową w zakresie tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych i nieuwierzytelnionych, ustnych symultanicznych i konsekutywnych w ramach języków angielskiego i niemieckiego. Umowa zawarta jest do dnia 31.12.2018 r.
 • 19.01.2018 r. BT LEMON podpisał umowę na wykonywanie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i ustnych w ramach języka angielskiego na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Umowa będzie trwać do 30.11.2019 r.
 • W 2017 r. tłumaczyliśmy m.in.:

 • BT LEMON podpisał kolejną umowę z Województwem Dolnośląskim.Tym razem na tłumaczenia ustne konsekutywne poza granicami kraju (III grupa językowa), ustne symultaniczne (III grupa językowa), ustne konsekutywne w kraju (I, II i III grupa językowa) oraz pisemne zwykłe (II grupa językowa). Umowa została zawarta do 30.06.2019 r.
 • Już po raz trzeci Forum Przemysłowe przyciągnie do Karpacza najważniejszych przedstawicieli polskiego i europejskiego przemysłu. Podczas trzydniowego forum odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów i bloków tematycznych. Obsługę tłumaczeniową forum zapewnia BT LEMON, Karpacz 8-10.12.2017
 • Praktyka zarządzania pomnikami historii to temat polsko-czesko-niemieckiej konferencji. Jej wiodącym tematem będzie zarządzanie dziedzictwem o największej wartości, opracowywanie i wdrażanie planów zarządzania oraz zadania władz wojewódzkich w zakresie zarządzania i ochrony dziedzictwem kultury o największej wartości. BT LEMON zapewnia obsługę językową konferencji w zakresie ustnym i pisemnym. Duszniki Zdrój 30.11-01.12.2017
 • BT LEMON podpisało umowę z Województwem Dolnośląskim na obsługę tłumaczeniową projektu Życie z górnictwem (Akronim: MineLife) w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Umowa obejmuje tłumaczenia pisemne i ustne w ramach języka niemieckiego i trwać będzie do 30.03.2020 r.
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie organizuje spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy roboczej ds. planowania wód granicznych. Tematem spotkania będzie współpraca w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z naświetleniem problematyki opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON, Warszawa-Nielisz 10-12 października 2017
 • Wykorzystanie obiektów pogórniczych to temat wizyty studyjnej Wyższego Urzędu Górniczego we Freibergu na terenie Kopalni Liczyrzepa i w Sztolniach Kowary. Gospodarzem jest Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach i Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu. Kowary 19-20 października 2017
 • Główny Inspektorat Weterynarii zaprosił turecką delegację w celu zaprezentowania modelowego sposobu gospodarowania ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego w Polsce. W planie są wizyty w zakładach w Warszawie, Grójcu, Mokobodach, Łyszkowicach, Łodzi, Pabianicach, Wieruszowie, Toruniu, Jezuickiej Strudze, Włocławku oraz Kutnie. Tłumaczenia w ramach języka tureckiego zapewnia BT LEMON, 2-6 października 2017
 • Reformacja - Sztuka - Demokracja to tytuł konferencji, jaka odbędzie się z okazji 500-lecia Reformacji w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu. Tłumaczenia w języku niemieckim zapewnia BT LEMON, Wrocław 30 października 2017
 • Kongres Polskich Kolei Wąskotorowych odbędzie się podczas tegorocznego Międzynarodowego Zlotu Kolei Wąskotorowych w Żninie. Tłumaczenia na języki angielski i niemiecki zapewnia BT LEMON, Żnin 12-13 października 2017
 • Ambasada RP w Pradze organizuje Forum Gospodarcze z udziałem politycznych i gospodarczych przedstawicieli Kraju Środkowoczeskiego ze strony czeskiej oraz polskich przedstawicieli firm i władz Dolnego Śląska. Planowane są m.in. spotkania B2B firm z branży farmaceutycznej i kosmetycznej oraz warsztaty dla firm z branży turystycznej. Tłumaczenia polsko-czeskie zapewnia BT LEMON, Praga 7 llistopada 2017
 • Województwo Lubelskie i stan Nevada w USA współpracują ze sobą od 2 lat. W ramach tej współpracy organizowany jest NLab czyli Nevada-Lubelskie acceleration bridge dla wsparcia wymiany biznesowej. Tym razem konferencja i panele dyskusyjno-warsztatowe będą miały miejsce w Lublinie. BT LEMON zapewnia tłumaczenia, Lublin 17 października 2017
 • Innowacyjne technologie produkcyjne - to temat Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego organizowanego wspólnie przez Saksonię i Dolny Śląsk we Wrocławiu. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON, 11 października 2017
 • Transfer technologii i współpraca pomiędzy nauką a biznesem na terenie Polski, Niemiec i Czech - to temat konferencji organizowanej przez Politechnikę Wrocławską. Tłumaczenia w językach niemieckim, czeskim i polskim zapewnia BT LEMON, 10 września 2017 r.
 • Z okazji Polsko-Chińskiego Forum Partnerstwa Anhui-Dolny Śląsk przyjedzie do Polski polityczno-gospodarcza delegacja chińskiej prowincji Anhui. Wizyta przewidziana jest na trzy dni, a główne uroczystości odbędą się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Tłumaczenia polsko-chińskie zapewnia BT LEMON, 21-23 września 2017
 • We wrześniu podczas światowej wystawy EXPO oficjalną wizytę w Kazachstanie złoży marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z grupą radnych. Tłumaczenia w Astanie i Kokczetawie zapewnia BT LEMON, Kazachstan 6-8.09.2017
 • BT LEMON podpisało kolejną umowę z Województwem Dolnośląskim na wszelkie tłumaczenia w ramach języków angielski, niemiecki, czeski do 30.06.2019 r.
 • Podczas tegorocznej wystawy OPOLAGRA 2017 uczestniczyć będą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rządu RP i wiodących firm europejskich w sektorze rolniczym. Obsługę tłumaczeniową konferencji w 6 konfiguracjach językowych zapewnia BT LEMON, Opole 9-11 czerwca 2017
 • Jubileusz 200 lecia Ossolineum z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i przedstawicieli Rady Ministrów odbędzie się w gmachu Opery Wrocławskiej. Uroczystą galę oraz kuluarowe rozmowy prezydenta tłumaczy BT LEMON, Wrocław 05.06.2017
 • Biuro Tłumaczeń LEMON podpisało umowę z Województwem Dolnośląskim na tłumaczenia pisemne, ustne symultaniczne i konsekutywne w kraju i zagranicą w językach angielskim, niemieckim, francuskim i czeskim oraz wynajem sprzętu na okres do 20 marca 2018 r.
 • Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce Ronald Jacobus Petrus Marie van Dartel oraz Konsul ds. Kultury Martin van Dijk wizytują firmy z kapitałem holenderskim, które zainwestowały na terenie Dolnego Śląska. Panowie spotkają się również z przedstawicielami władz województwa i polskimi biznesmenami. Obsługę tłumaczeniową zapewnia BT LEMON. 24 maja 2017
 • Ambasador Republiki Zambii, pan Bwalaya Stanley Kosonde Chiti odwiedzi Wrocław i spotka się z przedstawicielami lokalnych władz. Tłumaczenia ustne w jęz. angielskim zapewnia BT LEMON. 15 maja 2017
 • W maju do Polski przylatuje delegacja z Chin, z prowincji Anhui w celu nawiązania stosunków dyplomatycznych i gospodarczo-kulturalnych. W planach jest spotkanie m.in. z władzami Opery Wrocławskiej. Tłumaczenia szeptane i konsekutywne w języku chińskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zapewnia BT LEMON, 18-20 maja 2017 r.
 • BT LEMON podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w zakresie tłumaczeń z języków obcych na język polski oraz z języka polskiego na języki obce do dnia 30 listopada 2017 r.
 • Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga Georges Faber będzie gościem Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie poświęcone będzie promowaniu polsko-luksemburskiej współpracy gospodarczej i naukowej oraz wymiany kulturalnej. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON, Wrocław, 8 marca 2017
 • Polsko-Wietnamskie Seminarium Naukowo-Gospodarcze z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, biznesmenów i naukowców Socjalistycznej Republiki Wietnamu odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Delegacja wietnamska spędzi w Polsce 4 dni, a tłumaczenia w języku wietnamskim zapewnia BT LEMON, 22-24 lutego 2017
 • Przewodniczący Rady Najwyższej Adżarii (Gruzja) wraz z delegacją radnych odwiedzą Dolny Śląsk. Wezmą udział m.in w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu. BT LEMON zapewnia obsługę językową w języku gruzińskim, 23-27 lutego 2017
 • We wrocławskiej Hali Stulecia odbędą się Międzynarodowe Targi Turystyczne, na których oprócz gości z zagranicy obecny będzie Marszałek Województwa Dolnośląskiego. BT LEMON zapewnia obsługę tłumaczeniową targów, 24-26 lutego 2017
 • Delegacja Iranu odwiedzi Wrocław i spotka się z przedstawicielami województwa, miasta i izb gospodarczych i handlowych. Tłumaczenia w języku perskim zapewnia BT LEMON, 22-23 lutego 2017
 • Gubernator prowincji Ismailia (Egipt) przyleci do Wrocławia w celu nawiązania kontaktów kulturalno-gospodarczych. Tłumaczenia w języku arabskim zapewnia BT LEMON, 12-15 lutego 2017
 • W 2016 r. tłumaczyliśmy m.in.:

 • Tłumaczenie publikacji Skutecznie dla rozwoju Pomorza. Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na język angielski zrealizowało BT LEMON w listopadzie 2016
 • BT LEMON podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe, ustne symultaniczne i konsekutywne w kraju i zagranicą oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego do 31.05.2018 r.
 • Inicjatywa Jessica - wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich na terenie województwa pomorskiego - to broszura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, którą BT LEMON tłumaczy na język angielski i niemiecki, październik 2016
 • Na Dolnośląskie Forum Klastrów zaproszone zostały klastry z Bawarii, które przedstawią swoje doświadczenia w funkcjonowaniu i rozwijaniu siły klastrów w Niemczech. Forum zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłową Handlową oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tłumaczyć będzie BT LEMON, Wrocław 16 listopada 2016 r.
 • Gdynia E(x)plory Week to finałowe wydarzenie Programu E(x)plory, które od 5 lat organizuje Fundacja Zaawansowanych Technologii. Współorganizatorami wydarzenia są Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia oraz Miasto Gdynia. Obsługę językową gości międzynarodowych zapewnia BT LEMON, Gdynia 5-8 października 2016
 • Europejska Sieć Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN organizuje spotkanie z członkami grup roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji, przedstawicielami wyższych uczelni, biznesu, klastrów i instytucji naukowo-badawczych. BT LEMON Zapewnia tłumaczenia symultaniczne. Wrocław, 28 września 2016
 • BT LEMON podpisał umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu na tłumaczenia pisemne i korektę tekstów i dokumentów w ramach języka angielskiego. Umowa potrwa do końca lipca 2017 r. Lemon Biuro Tłumaczeń
 • Surowce naturalne w gospodarce o obiegu zamkniętym to temat konferencji w KGHM Cuprum zorganizowanej przez Saksonię i Dolny Śląsk. BT LEMON obsługuje konferencję tłumaczeniowo, Wrocław 21 września 2016 r.
 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Brytyjski Konsul Honorowy we Wrocławiu spotkają się z Szefami Misji Ambasady Brytyjskiej i Ambasady Irlandii. Spotkanie organizuje British-Polish Chamber of Commerce, 9 września 2016 r.
 • Przedstawiciele Banku Światowego wizytują 4 projekty inwestycyjne w Puławach, Lublinie, Karczewie i Sochaczewie. W podróż udają się również tłumacze BT LEMON, 6-7 czerwca 2016
 • Duško Kovačević Ambasador Bośni i Hercegowiny w Polsce przybywa z wizytą do Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON, 7 czerwca 2016
 • Politechnika Wrocławska organizuje seminarium pn. Open the Door to Israeli Innovation. Prezentacje, wykłady i panele dyskusyjne tłumaczy BT LEMON, 10 czerwca 2016 r.
 • W Lipsku odbędzie się jubileusz 25. rocznicy zawarcia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między RP i RFN z udziałem przedstawicieli rządu polskiego i niemieckiego. BT LEMON zapewnia tłumaczenia podczas obchodów, 12 maja 2016
 • Podczas wizyty ambasadorów w Dolinie Baryczy gospodarzem będzie prezydent Wrocławia p. Rafał Dutkiewicz. Będzie oprowadzał gości m.in. po Stawach Milickich. Tłumaczeniem zajmuje się BT LEMON, 1 maja 2016
 • Dolnośląsko-saksońskie spotkania sektora kreatywnego to temat konferencji w Centrum Innowacyjności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu z udziałem marszałka woj. dolnośląskiego i premiera Wolnego Państwa Saksonia. Towarzyszy ona wizycie studyjnej saksońskich przedsiębiorców. 7-8 czerwca 2016
 • BT LEMON pracuje nad polską wersją dokumentów w ramach programu unijnego LIFE dotyczącego środowiska.
 • Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz eksperci skupieni w TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission) wraz z delegacją z Ukrainy wizytują Polskę pod kątem nadzoru i bezpieczeństwa drogowego. BT LEMON obsługuje wizytę tłumaczeniowo, Warszawa-Bydgoszcz 26-28 kwietnia 2016
 • III Kongres E(x)plory Innowacje w przestrzeni dla przedstawicieli światów innowacji, nauki i biznesu organizuje Wrocławski Park Technologiczny. BT LEMON obsługuje tłumaczeniowo kongres, 27-28 kwietnia 2016
 • Rynki Ameryki Łacińskiej to temat tegorocznej konferencji Biznes bez Granic organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. BT LEMON zapewnia tłumaczenia podczas konferencji, 21 kwietnia 2016
 • Spotkanie przedstawicieli Sejmiku Dolnośląskiego z delegacją Gimnazjum Mozartova z Kraju Pardubickiego. Spotkanie dotyczy współpracy, projektów i programu wspierania uzdolnień, 7 kwietnia 2016
 • Rada Regionu Vastmanland (Szwecja) i Szwedzka Agencja Rozwoju Regionalengo zaprosiła przedstawicieli samorządowych i biznesowych z Dolnego Śląska do złożenia wizyty i nawiązania współpracy. Wizytę w Szwecji tłumaczeniowo obsługuje BT LEMON, 16-18 marca 2016
 • BT LEMON podpisało umowę z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na wykonywanie tłumaczeń pisemnych przysięgłych z w ramach wszystkich języków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do końca 2016 r.
 • Przewodniczący Rządu Autonomicznej Republiki Adżarii wraz z grupą urzędników i biznesmenów składa wizytę w Polsce. BT LEMON obsługuje wizytę językowo w dniach 25-28.02.2016
 • Seminarium polsko-tureckie współorganizowane przez Polsko-Turecką Izbę Gospodarczą na temat gospodarki, polityki i kultury z udziałem ambasadora Turcji. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. 19.01.2016
 • Szczyt Polityczny Partnerstwa Odra we Wrocławiu z udziałem marszałków, premierów, wojewodów, sekretarza stanu MSWiA oraz Konsul Generalnej RFN tłumaczony jest symultanicznie przez BT LEMON. 12-13 stycznia 2016
 • BT LEMON podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie jęz. angielskiego, niemieckiego i francuskiego na okres 1 roku
 • W 2015 r. tłumaczyliśmy m.in.:

 • Do Polski przybywa Misja OECD związana z XIV Przeglądem Gospodarczym Polski. Wysłannikom OECD w rozmowach z MNiSW towarzyszyć będą tłumacze BT LEMON, 9 grudnia 2015
 • Wizyta Ambasadora Irlandii w Polsce Gerarda Edwarda Keowna u Cezarego Przybylskiego Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 1 grudnia 2015. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON
 • Prezentacja Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie w Szczecinie połączone z podpisaniem porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i Krajem Związkowym Meklemburg Vorpommern w zakresie Transgranicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 25 listopad 2015. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON
 • XI Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze w Dreźnie połączone z misją gospodarczą dla branży IT odbędzie się na początku grudnia br. Tłumaczenia zapewnia BT LEMON
 • Polska polityka wschodnia 2015 - to temat międzynarodowej konferencji organizowanej przez Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu. BT LEMON zapewnia obsługę tłumaczeniową, 8 październik 2015
 • III Spotkanie Inwestorów Japońskich z udziałem m.in. ambasadora Japonii i przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki w Wałbrzychu językowo tłumaczy BT LEMON , 22 wrzesień 2015Lemon Biuro Tłumaczeń
 • W misję gospodarczą do Brandenburgii na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości, Europy i Ochrony konsumentów Landu Brandenburgia weźmie udział 22 przedstawicieli sektora gospodarczego. BT LEMON zapewnia obsługę tłumaczeniową misji, 7-8 październik 2015
 • III Kongres Edukacji Polskiej w Katowicach z udziałem min. edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostowskiej i gości zagranicznych obsługiwało blisko 20 tłumaczy BT LEMON, 29-30 sierpień 2015
 • W ramach festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu zorganizowane zostały międzynarodowe warsztaty Films for Kids językowo obsługiwane przez BT LEMON, 1-2 sierpień 2015
 • Giełda kooperacji - spotkanie polskich i niemieckich przedsiębiorców w hotelu Radisson we Wrocławiu w celu nawiązania współpracy gospodarczej, 8 lipca 2015
 • Uniwersytet Jagielloński organizuje warsztaty polsko-angielskie dotyczące systemu ewaluacji oświaty. Warsztaty tłumaczy BT LEMON, 1-2 lipiec 2015
 • Dni Fantastyki we Wrocławiu uświetni wizyta rosyjskojęzycznego autora światowej klasy Wiktora Noczkina. Tłumaczenie spotkania uczestników DF z autorem zapewnia BT LEMON, 27 czerwca 2015
 • Minister gospodarki Janusz Piechociński wizytuje Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Investpark. Spotkania z przedstawicielami firm zagranicznych tłumaczeniowo obsługuje BT LEMON, 27 czerwca 2015
 • Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wizytują stocznie w Mecklenburg-Vorpommern. Obsługę tłumaczeniową zapewnia BT LEMON, 25 czerwiec 2015
 • Biuro Festiwalowe IMPART 2016 organizuje artystyczną odsłonę programu Wrocław - Europejską Stolicą Kultury 2016. Na stadionie miejskim zaprezentowany zostanie program przyszłorocznych wydarzeń, a część artystyczną uświetni koncert Andrei Bocellego. BT LEMON zapewnia obsługę tłumaczeniową dla gości zagranicznych. 19 czerwiec 2015
 • Muzeum Historii Szczecina - Rower zmienia miasto - rowerowe przyśpieszenie. Konferencja z udziałem gości z Niemiec, Szczecin 26 czerwiec 2015
 • Obrady okrągłego stołu Berlin-Szczecin zorganizowane przez Industrie und Handelskammer w Berlinie 11 czerwca 2015
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa - Forum Samorządowe organizowane przez Województwo Zachodniopomorskie w Kołobrzegu 22 czerwca 2015
 • Reinwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w myśl nowych przepisów unijnych i strefowych. Nowi inwestorzy niemieccy w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zamek Topacz. 28 maja 2015
 • Konferencja gospodarcza dla dolnośląskich i saksońskich klastrów oraz sieci branży IT zorganizowana w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia. Wrocław, 28 maja 2015
 • The International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) - Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej siedzibą w Wiedniu. Obsługa tłumaczeniowa wizyty studyjnej w ramach projektu Eastern Partnership – IBM Capacity Building Project. Warszawa, 12 maja 2015
 • Wyższa Szkoła Bankowa - obsługa tłumaczeniowa i techniczna - I Międzynarodowa Konferencja "Stary Kontynent- nowe możliwości?"/ I International Conference "Old Continent - New Opportunities?", Wrocław, 17-18 kwietnia 2015
 • Komanda Główna Policji, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji - kompleksowa obsługa językowa i techniczna: Międzynarodowa konferencja "Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II". Wrocław 6-8 maja 2015
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - obsługa tłumaczeniowa podczas spotkania przedstawicieli samorządu z ambasadorem Kazachstanu na temat planów inwestycyjnych. Szczecin, 17 kwietnia 2015
 • Sąd Apelacyjny - Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. Obsługa językowa, tłumaczenia ustne i pisemne. Szkolenie w ramach projektu informatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wrocław, 27.04.2015
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - obsługa językowa i techniczna w ramach XVIII konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego oraz VIII Polsko-Niemieckich Dni Mediów w roku 2015. Nasi tłumacze przełożyli wszystkie prace konkursowe polskich i niemieckich dziennikarzy oraz tłumaczyli ustnie podczas obrad jury konkursowego oraz uroczystej gali. Szczecin, kwiecień-maj 2015
 • The International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) - obsługa tłumaczeniowa podczas 2 równoległych szkoleń na lotnisku Okęcie w Warszawie oraz w Ośrodku Szkoleniowym Straży Granicznej w Lubaniu w ramach międzynarodowego projektu EASTERN PARTNERSHIP COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST IRREGULAR MIGRATION – SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF THE PRAGUE PROCESS ACTION PLAN (EaP- SIPPAP project). Warszawa, Lubań 19-22 maja 2015
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. - kompleksowa obsługa tłumaczeniowa i techniczna podczas konferencji gospodarczej dla dolnośląskich i saksońskich klastrów oraz sieci branży IT, zorganizowanej w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu, 28 maja 2015
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kompleksowa obsługa tłumaczeniowa podczas wizyty Saksońskiego Ministra Gospodarki Pracy i Transportu. Wrocław, 28 maja 2015
 • Wrocławska Rewitalizacja, Urząd Miasta Wrocławia - kompleksowa obsługa językowa i techniczna podczas spotkania Zespołu Roboczego w ramach projektu międzynarodowego „Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927- 1932”, Wrocław, 1-2 czerwca 2015
 • Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę z BT LEMON na tłumaczenia ustne konsekutywne i pisemne w jęz. angielskim na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużyło umowę z BT LEMON na obsługę tłumaczeniową o 6 miesięcy
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy po raz drugi z rzędu podpisał roczną umowę z BT LEMON. Przedmiotem umowy jest "świadczenie usług pisemnych tłumaczeń z języka greckiego, niderlandzkiego, niemieckiego, angielskiego, francuskiego, czeskiego oraz innych języków obowiązujących na terenie UE i EOG na język polski i odwrotnie"
 • Europejski Fundusz Leasingowym W 2015 r. BT LEMON kontynuować będzie współpracę z EFL w zakresie tłumaczeń pisemnych.

  W 2014 r. tłumaczyliśmy m.in.:

 • International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) z siedzibą w Wiedniu czyli Międzynarodowy Ośrodek Rozwoju Polityki Migracyjnej jest koordynatorem projektu „Współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego w zwalczaniu nielegalnej migracji” („Eastern Partnership Cooperation in the Fight Against Irregular Migration” – EaP-SIPPAP). Tematyką spotkań będzie rozwój współpracy w obszarze zarządzania granicami pomiędzy krajami objętymi inicjatywą Partnerstwa Wschodniego oraz państwami członkowskimi Unii Europejskiej. BT LEMON zajmie się obsługą tłumaczeniową i techniczną wydarzenia.
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Investpark: II spotkanie z inwestorami japońskimi. Spotkanie dotyczyło zwiększenia możliwości kooperacji z sektorem MSP. BT LEMON zapewniło obsługę tłumaczeniową dwudniowego wydarzenia.
 • Ernst&Young - nawiązanie współpracy w zakresie obsługi językowej i technicznej podczas spotkań z inwestorami zagranicznymi w siedzibie EY w Warszawie oraz firmach na terenie całej Polski.
 • Berlin. Wizyta przedstawicieli uczelni szczecińskich w Berlinie i spotkanie z pełnomocnikiem federalnym ds. Europy i spraw obywatelskich. Obsługa spotkania w języku angielskim i niemieckim
 • Silver Tower Center otwarcie nowego kompleksu multifunkcyjnego przy Placu Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu. W czwartek, 23.10. przedstawiciele spółki Wisher Enterprise oficjalnie otworzyli jedną ze swoich flagowych inwestycji w Polsce, czyli wrocławski Silver Tower Center. BT LEMON zapewniło obsługę językową i techniczną wydarzenia.
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) organizuje w lubińskim Hotelu Europa konferencję "Lubin - nowe możliwości dla rozwoju przemysłu lotniczego". W konferencji wezmą udział przedstawiciele PAIiIZ, Ministerstwa Gospodarki, władz samorządowych Dolnego Sląska oraz Prezydent Lubina Robert Raczyński i Prezes LSSE Rafał Jurkowlaniec. BT Lemon zapewnia obsługę konferencji.
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Investpark organizuje II Spotkania z inwestorami japońskimi pod nazwą "Zwiększenie możliwości kooperacji z polskimi MŚP. Szkolnictwo dualne ". BT zapewnia obsługę językową i techniczną.
 • Filharmonia Szczecińska. Obsługa tłumaczeniowa podczas spotkania z miastami partnerskimi Szczecina dotyczące otwarcia nowej Filharmonii Szczecińskiej.
 • GDDKiA - spotkanie grupy roboczej i konferencja zamykająca projekt „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 Gołdap – Kowale Oleckie”.
 • Urząd Miasta Szczecin. Obsługa tłumaczeniowa konferencji będącej podsumowaniem przygotowań do Mistrzostw Świata Dzieci, Kadetów i Juniorów w Karate WUKF, które odbędą się w nowo wybudowanej Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie w dniach 15-19.10.2014. Organizatorem jest Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan, a honorowym gościem konferencji był pan Liviu Crisan – Prezydent WUKF (Rumunia).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Tłumaczenie na język angielski "Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2013- 2020” oraz dokumentacji związanej z realizacją projektu.
 • Strasburg. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Obsługa tłumaczeniowa wyjazdu delegacji samorządowców do Strasburga.
 • Krzyżowa. Obsługa tłumaczeniowa gali konkursów na scenariusz zajęć historycznych oraz film „ROK 1989 W POLSCE I NIEMCZECH - POCZĄTEK DROGI DO DEMOKRACJI” Lemon Biuro Tłumaczeń
 • Wrocław. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii. Obsługa tłumaczeniowa międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej działalności C.G. Junga.
 • Urząd Miasta Szczecin. Obsługa tłumaczeniowa 2-dniowej Wielobranżowej Misji Gospodarczej firm z Finlandii. Spotkania z prezydentem Szczecina oraz przedstawicielami Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu UM Szczecin. Wizyta gości w Szczecińskiej Strefie Ekonomicznej i wybranych firmach.
 • Urząd Miasta Szczecin. Obsługa tłumaczeniowa spotkania Prezydenta miasta Szczecina z inwestorami.
 • Wrocław. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Generalne Regionów Europy (AER) oraz konferencja tematyczna "Regiony w sercu nowej europy". Całe wydarzenie będzie obsługiwane przez tłumaczy języka angielskiego i ukraińskiego BT LEMON
 • Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Investpark odwiedza grupa przedsiębiorców i inwestorów z Chin. Goście uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami polskiego biznesu oraz władz samorządowych, wizytują również kilka fabryk. Biuro Tłumaczeń LEMON zapewnia obsługę językową tej wizyty
 • Miasto Kłodzko. Konferencja programowa w ramach projektu „Promocja gospodarcza na pograniczu polsko-czeskim” obsługiwana jest przez tłumaczy BT LEMON
 • Forum Energetyczne w Szczecinie - międzynarodowa konferencja tłumaczeniowo obsługiwana przez BT LEMON
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie wrocławskich władz samorządowych z Ambasadorem Norwegii Panem Karstenem Klepsvikiem wspomaga tłumaczeniowo BT LEMON
 • Drezno, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. BT LEMON obsługuje serię spotkań m.in.: wizyta Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego w Radzie ds. Współpracy z Zagranicą w Dreźnie. W ramach wizyty spotkania z przedstawicielami Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki , Industrie- und Handelskammer Dresden (IHK), z przedstawicielami Saksońskiej Rady ds. Gospodarczej Współpracy z Zagranicą, AWIS oraz wizyta członków Rady ds. Współpracy z Zagranicą w polskiej firmie informatycznej Comarch
 • Urząd Miasta Szczecin. Wizyta pary książęcej z Danii. W ramach współpracy ze szczecińskim Urzędem Miasta Biuro Tłumaczeń LEMON zajmuje się obsługą tłumaczeniową wydarzenia najwyższej rangi, jakim jest wizyta duńskiej pary książęcej, księcia Frederika i księżnej Mary
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląsiego. Wizyta na Dolnym Śląsku delegacji z Obwodu Leningradzkiego na czele z Wicegubernatorem obwodu. Tematem rozmów i spotkań jest edukacja oraz wymiana młodzieży. W spotkaniu uczestniczy tłumacz BT LEMON
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. BT LEMON podpisało umowę o świadczenie usług tłumaczenia pisemnego oraz ustnego na potrzeby UMWL w obrębie języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego
 • Urząd Miasta Szczecin. W kwietniu (04-06.04.2014 r.) w Szczecinie odbędą się Dni Skandynawskie. BT LEMON zapewnia obsługę tłumaczeniową wydarzenia. Zapraszamy do Szczecina!
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. BT LEMON podpisało umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na tłumaczenia na język angielski do marca 2015 r.
 • Karpacz i Turów - posiedzenia międzynarodowych Grup Roboczych ds. Edukacji oraz Ochrony Środowiska w ramach współpracy regionów Dolnego Sląska i Saksonii. Tłumaczenia posiedzeń zapewnia BT LEMON
 • Instytut Rozwoju Terytorialnego. BT Lemon kontynuuje współpracę z Instytutem Rozwoju Terytorialnego dotyczącą tłumaczenia publikacji podsumowującej 5. Forum Metropolitalne
 • Dolnośląski Wojeódzki Urząd Pracy. BT Lemon podpisało umowę z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na tłumaczenia pisemne w obrębie języków: grecki, niemiecki, czeski, francuski, angielski, niderlandzki, włoski oraz innych języków UE oraz EOG
 • Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. BT Lemon podpisało umowę z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli na Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu "Muzea bez Barier - koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013"
 • Urząd Miasta Szczecin. BT Lemon podpisało umowę z Urzędem Miasta Szczecin na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych i nieuwierzytelnionych oraz ustnych konsekutywnych i symultanicznych z zakresu języka angielskiego
 • Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu organizuje debatę pn.: "Rada Unii Europejskiej pod przewodnictwem Litwy" z udziałem Juliusa Pranevičiusa, Dyrektora Departamentu ds. Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Litwy.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w Warszawie Międzynarodowe Seminarium oraz konferencję kończącą projekt "Wzmacnianie i rozbudowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce" finansowane przez Komisję Europejską. Tłumaczenia symultaniczne, kabiny i sprzęt tłumaczeniowy zapewnia BT LEMON.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski zlecił BT LEMON przetłumaczenie na jęz. angielski kilkuset stron artykułów naukowych dotyczących nauk społecznych, psychologii, pedagogiki, filozofii, kultury medialnej i.in.
 • Biuro Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji Komisji Europejskiej czyli TAIEX organizuje w Polsce wizytę studyjną dla delegacji kilku instytucji naukowych z Ukrainy. Celem wizyty będzie zapoznanie jej uczestników z zasadami polityki UE na rzecz internacjonalizacji MŚP oraz konwergencji gospodarczej i badań naukowych
 • Wrocławska Rewitalizacja zleciła BT LEMON tłumaczenie materiałów związanych z działaniami promocyjnymi służącymi wzmocnieniu rozpoznawalności osiedla WUWA we Wrocławiu, jako atrakcji turystycznej
 • Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje kolejne spotkanie międzynarodowej Grupy Roboczej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 Gołdap – Kowale Oleckie”. Gościom z Rosji będzie asystować tłumacz BT LEMON.
 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jest gospodarzem spotkania "Handel z Chinami - możliwości, wyzwania, bariery", podczas którego goście z Chin wygłoszą referaty na temat nawiązania współpracy z eksporterami i inwestorami z Polski. Obsługę tłumaczeniową zapewni BT LEMON.
 • Waldemar Krzystek, wybitny reżyser otrzymał tytuł Honorowego obywatela Dolnego Śląska - Civi Honorario. W Polanicy Zdrój w ramach Święta Województwa Dolnośląskiego odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz gala. Ponadto wręczono Nagrody Kulturalne Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – SILESIA i Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. W sesji uczestniczył Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec oraz delegacja z Landtagu Saksońskiego. W kolejnych dwóch dniach goście z Saksonii spotkali się z przedstawicielami Urzędu marszałkowskiego oraz zwiedzili kilka fabryk w Polkowicach. Obsługę tłumaczeniową ww. uroczystości zapewniło BT LEMON.
 • Europejski Fundusz Leasingowy. BT LEMON podpisało umowę z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A./Grupa Crédit Agricole na obsługę tłumaczeniową w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych konsekutywnych w obrębie języka angielskiego
 • KUL. BT LEMON podpisało umowę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na tłumaczenia tekstów w obrębie jęz. angielskiego i niemieckiego na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych KUL przez okres 12 miesięcy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. BT LEMON podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na tłumaczenie na język angielski "Sprawozdania rocznego z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za 2012 rok"
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. BT LEMON podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na obsługę tłumaczeniową w zakresie tłumaczeń pisemnych zwykłych i uwierzytelnionych, tłumaczeń ustnych symultanicznych i konsekutywnych w kraju i zagranicą we wszystkich czterech grupach językowych, oraz wynajem sprzętu tłumaczeniowego
 • GDDKiA. BT LEMON rozpoczyna współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Od 23 maja będzie obsługiwać językowo oddział GDDiA w Olsztynie w ramach projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie”.
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. BT LEMON podpisało kolejną umowę z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, tym razem na realizację wszystkich tłumaczeń przysięgłych w ramach języków obowiązujących na terenie UE i EOG Lemon Biuro Tłumaczeń
 • Indywidualne rozwiązania dla każdego klienta to dewiza BT LEMON. Oznacza to profesjonalne oraz indywidualne podejście do każdego klienta uwzględniające wyjątkowe potrzeby danej firmy lub instytucji. Każde zlecenie jest inne od wszystkich pozostałych, dlatego tak dużą wagę przykładamy do komunikacji i współpracy z naszymi klientami na każdym etapie realizowanego zlecenia.

  Świadczymy kompleksowe usługi językowe zarówno dla przedsiębiorstw sektora MŚP, firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, kancelarii prawnych, banków jak i instytucji państwowych i samorządowych. Współpracujemy także przy realizacji kilkunastu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Każdego miesiąca obsługujemy także kilkanaście konferencji, seminariów i spotkań biznesowych w zakresie tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych. Nasi tłumacze sprawdzają się zarówno podczas tłumaczeń na najwyższym szczeblu państwowym i międzynarodowym, jak i podczas kameralnych, kilkuosobowych negocjacji.